Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Phạm Quốc Hoàng

Họ tên: Ông Phạm Quốc Hoàng

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Hoàng Ngân

Địa chỉ: 985 Nguyễn Văn Linh - An Đồng - An Dương- Hải Phòng

Điện thoại:

Email: hoangnganco.ltd@gmail.com

Website:

Ông Phạm Quốc Hoàng 985 Nguyễn Văn Linh - An Đồng - An Dương- Hải Phòng

Logo Thành viên

go top