Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Trần Việt Hùng

Họ tên: Ông Trần Việt Hùng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp:

Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng

Điện thoại: Ngân hàng VietinBank Chi

Email: hung.tranviet@vietinbank.vn

Website: www.vietinbank.vn

Ông Trần Việt Hùng 124 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân   – Hải Phòng

Logo Thành viên

go top