Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Quang Hồng

Họ tên: Ông Nguyễn Quang Hồng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty CP thương mại đầu tư XNK Phúc Lộc

Địa chỉ: 172 Đường đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng An Dương Hải phòng Việt Nam

Điện thoại: 031-3-570162

Email: Tranhuyhong1960@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Quang Hồng 172  Đường đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng An Dương Hải phòng Việt Nam

Logo Thành viên

go top