Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Tú

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Tú

Chức vụ: Chủ tịch

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hiệp Hòa

Địa chỉ: 715 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: (031) 375-8992

Email: hiephoacoltd@gmail.com

Website: www.hiephoaauto.vn

Ông Nguyễn Văn Tú 715 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top