Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Hoàng Tiến Thịnh

Họ tên: Ông Hoàng Tiến Thịnh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM K&T Vina

Địa chỉ: Tầng 1 CC1, khu đô thi PG An Đồng, An Dương, HP

Điện thoại: 0985221171

Email: thinhvk080505@gmail.com

Website: www.kandvina.com

Ông Hoàng Tiến Thịnh Tầng 1 CC1, khu đô thi PG An Đồng, An Dương,  HP

Logo Thành viên

go top