Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Duy Tín

Họ tên: Ông Nguyễn Duy Tín

Chức vụ: Chủ tịch

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần TM dầu khí Tín Nghĩa

Địa chỉ: 1081 đại lộ tôn đức thắng- quận Hồng Bàng- TP Hải Phòng

Điện thoại: 0313 3770 768

Email: tinhaiphong@gmail.com

Website: tinnghiagas.vn

Ông Nguyễn Duy Tín 1081 đại lộ tôn đức thắng- quận Hồng Bàng- TP Hải Phòng

Logo Thành viên

go top