Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đặng Xuân Hoàng

Họ tên: Ông Đặng Xuân Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Lê Phạm

Địa chỉ: 508 Lê Thánh Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 84) 31 3.750205

Email: Hoangdxlp@gmail.com

Website: lpgroup.vn

Ông Đặng Xuân Hoàng 508 Lê Thánh Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top