Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Vũ Thanh Huấn

Họ tên: Vũ Thanh Huấn

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH kinh doanh thương mại vận tải biển Hải Hà

Địa chỉ: 175 Bến Láng , phường Đằng Lâm, Hải An ,

Điện thoại: 0971.966.255

Email:

Website:

Vũ Thanh Huấn 175 Bến Láng , phường Đằng Lâm, Hải An ,

Công ty TNHH kinh doanh thương mại vạn tải biển Hải Hà

Chuyên vận  tải thuỷ bộ nội địa và quốc tế .

Thế mạnh vận tải  biển nội địa với số lượng lớn cho các nhà máy.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top