Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Công ty TNHH kinh doanh thương mại vạn tải biển Hải Hà

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH kinh doanh thương mại vạn tải biển Hải Hà

Địa chỉ: 175 Bến Láng, Phường Đằng Lâm ,Quận Hải An ,

Điện thoại: 0971.966.255

Fax:

Email:

Website:

Công ty TNHH  kinh doanh thương mại vạn tải biển Hải Hà 175 Bến Láng, Phường Đằng Lâm ,Quận Hải An ,
Công ty TNHH kinh doanh thương mại vạn tải biển Hải Hà

Chuyên vận tải thuỷ bộ nội địa và quốc tế .

Thế mạnh vận tải  biển nội địa với số lượng lớn cho các nhà máy.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top