Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Phạm Hồng Hạnh

Họ tên: Phạm Hồng Hạnh

Chức vụ: CTHĐQT

Doanh nghiệp: Công Ty Cp Văn phòng phẩm Bạch Đằng

Địa chỉ: 235 Trung Lực, Đằng Lâm , Hải An

Điện thoại: 02253261346/0973040113

Email: vanphongphambachdang247hp@gmail.com

Website: http://vanphongphamhaiphong.com

Phạm Hồng Hạnh 235 Trung Lực, Đằng Lâm , Hải An
Phạm Hồng Hạnh

Là Chủ Tịch HĐQT công ty cổ phần văn phòng phẩm Bạch Đằng,

Là MBA Kim Cương 2020 và MBA 2021 đầu tiên của Vùng Đại Việt Công ty Bảo hiểm Manulife Chi nhánh Hải Phòng
 

Xem thêm

Logo Thành viên

go top