Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư miền Bắc

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư miền Bắc

Địa chỉ: 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng; Tầng 8 số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, HP

Điện thoại: 0313 292.039 - 0313 835.

Fax:

Email: thangxdmb@gmail.com

Website: http://xaydungmienbac.com.vn/

Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư miền Bắc 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng; Tầng 8 số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, HP
Về công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Miền bắc được thành lập theo quyết định số 0201117819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/9/2010, công ty được thành lập theo mô hình “ Sáng tạo & Phát triển”. Nhằm mục tiêu mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Là một đơn vị được xây dựng trên nền tảng phát triển và trưởng thành của các Doanh nghiệp Nhà nước, công ty đã kế thừa bộ máy quản lý kinh nghiệm, năng lực cán bộ, công nhân và nguồn tại chính được khẳng định bằng sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian qua. Công ty đã và đang chủ động đa dạng hoá nhiều ngành nghề lĩnh vực chính mà công ty đang phát huy lợi thế như: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình đường dây và trạm biến áp, tư vấn đầu tư, sản xuất kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đầu tư tài chính....
Đồng thời sau một thời gian hoạt động theo cơ chế thị trường. Chúng tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tích tụ thêm vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của công ty mở rộng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ vậy doanh thu của công ty không ngừng tăng trưởng ở mức cao và ổn định.
Xác định mục tiêu chiến lược sáng tạo, phát triển ổn định bền vững, Công ty đã xây dựng bộ máy cán bộ quản lý, kỹ thuật nhiều kinh nghiệm thuộc các ngành nghề xây dựng, giao thông thuỷ lợi và đội ngũ chuyên gia tư vấn, công nhân có tay nghề cao có thể đảm đương các công trình đòi hỏi kỹ, mỹ thuật cao. Tham gia hợp tác với công ty còn có những công ty tư vấn thiết kế lớn trong cả nước.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top