Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Hoàng Thúc Bình

Họ tên: Ông Hoàng Thúc Bình

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Đại Phát Đạt

Địa chỉ: 458 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: hoangbinhsonValspar@gmail.com/ sonsanhp@gmail.com

Website: www.sonsanhp.com

Ông Hoàng Thúc Bình 458 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top