Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Đồng Thị Nga

Họ tên: Bà Đồng Thị Nga

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH dịch vụ du lịch và xây dựng Thái Ngọc Minh

Địa chỉ: 2/95 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, HP

Điện thoại:

Email: thaingocminhtravel@gmail.com

Website: www.thaingocminhtravel.vn

Bà Đồng Thị Nga 2/95 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, HP

Logo Thành viên

go top