Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Nguyễn Thị Tân

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Tân

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ Phần công nghệ NTK

Địa chỉ: Số 16 lô 30 ngõ 739 Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: nguyenthitanhp@gmail.com

Website:

Bà Nguyễn Thị Tân Số 16 lô 30 ngõ 739 Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top