Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Trần Anh Giang

Họ tên: Ông Trần Anh Giang

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (GLOTRANS)

Địa chỉ: Phòng 16, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại:

Email: gatran3@gmail.com

Website:

Ông Trần Anh Giang Phòng 16, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top