Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai

Họ tên: Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản xuất TM Hoàng Mai

Địa chỉ: 758 Nguyễn Văn Linh - An Đồng - An Dương- HP

Điện thoại:

Email: hoangnganco.ltd@gmail.com

Website:

Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai 758 Nguyễn Văn Linh - An Đồng - An Dương- HP

Logo Thành viên

go top