Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Đức

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần TM và DV Song Minh Nam

Địa chỉ: 94/333A Văn Cao- HP 304 Lê Thánh Tông - HP

Điện thoại:

Email: motulhaiphong@gmail.com

Website: motulhaiphong.com

Ông Nguyễn Văn Đức 94/333A Văn Cao- HP  304 Lê Thánh Tông - HP

Logo Thành viên

go top