Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Bùi Hồng Huệ

Họ tên: Bà Bùi Hồng Huệ

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mai Great Ocean

Địa chỉ: Trụ sở: 14/162 Trung Lực, Hải An, HP. VP: P103, tầng 1, Toà nhà Thành Đạt

Điện thoại:

Email: g.o.logistics2015@gmail.com

Website:

Bà Bùi Hồng Huệ Trụ sở: 14/162 Trung Lực, Hải An, HP. VP: P103, tầng 1, Toà nhà Thành Đạt

Logo Thành viên

go top