Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Nguyễn Thị Hường

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Gia Toàn Phát

Địa chỉ: 315 Sở Dầu, Hồng Bàng, HP

Điện thoại:

Email: hoangsonbhld@gmail.com

Website:

Bà Nguyễn Thị Hường 315 Sở Dầu, Hồng Bàng, HP

Logo Thành viên

go top