Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Cộng đồng doanh nhân HBC được thành lập bởi các doanh nhân tự nguyện, đã tham dự các chương trình đào tạo của HPM, những doanh nhân cơ bản đã sinh hoạt và kết nối trong một tập thể có bản sắc là các lớp Giám đốc của HPM và rộng hơn là một cộng đồng các doanh nhân có nhiệt huyết mở rộng giá trị kết nối, hợp tác kinh doanh, mở rộng quan hệ và có mong muốn phát triển phong cách doanh nhân hiện đại bằng việc giao lưu, học hỏi lẫn nhau và học hỏi ở các chuyên gia hàng đầu.
Thành viên Cộng đồng HBC là doanh nhân hoặc những cán bộ quản lý doanh nghiệp có khát khao học hỏi, cầu thị, hướng đến việc sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai.
- SỨ MỆNH CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ: 
Phát triển doanh nhân tham gia cộng đồng qua các giá trị:
+ Học hỏi kiến thức; chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm; giúp đỡ nhau trong quản lý, kinh doanh.
+ Rèn luyện và phát triển phong cách doanh nhân thời hội nhập.
+ Gia tăng hiệu quả kinh doanh qua những hoạt động kết nối mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.
- TẦM NHÌN:
Trở thành mô hình kết nối doanh nhân hiệu quả hàng đầu Việt Nam.
- GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "Kết nối tri thức doanh nhân"

Logo Thành viên

go top