Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, theo quy trình 16 bước, trong 16 bước của quy trình, có những bước quảng bá được hình ảnh, thương hiệu của các thành viên trong cộng đồng, có những bước kết nối quan hệ kinh doanh. Và mỗi tháng chúng tôi chọn ra 1 chủ đề trong quản trị, điều hành, phát triển doanh nghiệp để cùng nhau chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, và có những tháng sẽ mời các chuyên gia, diễn giả, doanh nhân nổi tiếng về chia sẻ với Cộng đồng.


Chúng tôi có Ban hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có nhiều tiểu ban phân theo lĩnh vực trong quản trị doanh nghiệp, luôn sãn sàng tiếp thu các khó khăn của các doanh nghiệp để cả cộng đồng cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ. Và mỗi tháng cũng tổ chức một lần đi tham quan, học hỏi mô hình thành công để cả cộng đồng có sự chia sẻ, học hỏi thực tế.


Vơi một điều lệ chặt chẽ, với quy trình hoạt động bài bản, hiện đại, hướng đến sự hiệu quả - với một nguồn nhân lực dồi dào từ các chương trình đào tạo của HPM - với sự tư vấn định hướng của đội ngũ Ban cố vấn hùng hậu là các chuyên gia, diễn giả nổi tiếng của Việt Nam và đặc biệt là tâm huyết và sự đồng lòng tất cả các thành viên trong cộng đồng; Cộng đồng doanh nhân HBC hứa hẹn sẽ là một trong những cộng đồng doanh nhân lớn trên địa bàn Hải Phòng.

 

Logo Thành viên

go top