Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Bùi Đức Quyển
XEM THÊM
Bùi Đức Quyển

Giám đốc

Là Giám Đốc  CTY TNHH TM&DV HUY THẾ ANH Sàn...

Phạm Hồng Hạnh
XEM THÊM
Phạm Hồng Hạnh

CTHĐQT

Phạm Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị Ngọc Tú
XEM THÊM
Nguyễn Thị Ngọc Tú

Giám đốc

Chuyên tư vấn, thi công Tiểu cảnh sân vườn...

Nguyễn Minh Tuân
XEM THÊM
Nguyễn Minh Tuân

Giám đốc

Thạc sỹ BSCK RHM Nguyên trưởng phó bộ môn bệnh...

Lê Thị Yến
XEM THÊM
Lê Thị Yến

Giám đốc

Nha khoa Hoàn Mỹ - Thẩm mỹ Răng công nghệ mới

Vũ Thanh Huấn
XEM THÊM
Vũ Thanh Huấn

Giám đốc

Chuyên vận  tải thuỷ bộ nội địa và quốc tế Logo Thành viên

go top