Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Dương Mạnh Hải
XEM THÊM
Dương Mạnh Hải

Giám đốc

ÔNG DƯƠNG MẠNH HẢI Thành viên cộng đồng...

Huy Đạt
XEM THÊM
Huy Đạt

Giám đốc

Ngày nay, khi xã hội không ngừng phát triển...

Ông Đặng Xuân Hoàng
XEM THÊM
Ông Đặng Xuân Hoàng

Phó Giám Đốc

Ông Đặng Xuân Hoàng hiện đang là Phó...

Ông Nguyễn Duy Tín
XEM THÊM
Ông Nguyễn Duy Tín

Chủ tịch

Ông Nguyễn Duy Tín hiện đang là Chủ tịch Công...

Ông Vũ Văn Giang
XEM THÊM
Ông Vũ Văn Giang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Văn Giang hiện đang là Chủ tịch Hội đồng...

Ông Vũ Văn Phương
XEM THÊM
Ông Vũ Văn Phương

Tổng Giám Đốc

Ông Vũ Văn Phương hiện đang là Tổng Giám Đốc...Logo Thành viên

go top