Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Bà Phạm Thị Dinh
XEM THÊM
Bà Phạm Thị Dinh

Giám đốc

Bà Phạm Thị Dinh hiện đang là Giám đốc Công...

Ông Đinh Hữu Thịnh
XEM THÊM
Ông Đinh Hữu Thịnh

Giám Đốc

Ông Đinh Hữu Thịnh hiện đang làm Giám đốc...

Ông Hoàng Thúc Bình
XEM THÊM
Ông Hoàng Thúc Bình

Giám đốc

Ông Hoàng Thúc Bình hiện đang là Giám...

Bà Nguyễn Thúy Hưng
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thúy Hưng

Phó Giám Đốc

Bà Nguyễn Thúy Hưng hiện đang là Phó...

Ông Nguyễn Văn Định
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Định

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Định hiện đang là Giám đốc...

Ông Đặng Văn Hưng
XEM THÊM
Ông Đặng Văn Hưng

Giám đốc

Ông Đặng Văn Hưng hiện đang là Giám đốc...Logo Thành viên

go top