Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Nguyễn Duy Tín
XEM THÊM
Ông Nguyễn Duy Tín

Chủ tịch

Ông Nguyễn Duy Tín hiện đang là Chủ tịch Công...

Ông Nguyễn Văn Thắng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thắng hiện đang là Giám đốc...

Ông Trần Văn Tuấn
XEM THÊM
Ông Trần Văn Tuấn

Giám đốc

Ông Trần Văn Tuấn hiện đang là Giám đốc...

Ông Nguyễn Văn Tùng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Tùng

CTHĐQT kiêm Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tùng hiện đang là CTHĐQT kiêm...

Ông Ngô Văn Thắng
XEM THÊM
Ông Ngô Văn Thắng

Giám đốc

Ông Ngô Văn Thắng hiện đang là Giám đốc...

Bà Nguyễn Thị Tân
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thị Tân

Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tân hiện đang là Giám đốc Công...


Logo Thành viên

go top