Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đặng Hoàng Cường

Họ tên: Ông Đặng Hoàng Cường

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu DTD

Địa chỉ: Số 366 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q.Ngô Quyền, HP

Điện thoại: 0313.758938

Email: cuong.addinol@gmail.com

Website:

Ông Đặng Hoàng Cường  Số 366 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q.Ngô Quyền, HP

Logo Thành viên

go top