Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đào Huy Lộc

Họ tên: Ông Đào Huy Lộc

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Công trình Nhà Việt

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Akashi – Số 10 lô 2A Lê Hồng Phong

Điện thoại: 031.3246545

Email: huyloc303@gmail.com

Website: congtrinhnhaviet.vn

Ông Đào Huy Lộc Tầng 7 tòa nhà Akashi – Số 10 lô 2A Lê Hồng Phong

Logo Thành viên

go top