Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Ngô Thị Lệ Thu

Họ tên: Ngô Thị Lệ Thu

Chức vụ: Chủ Cửa hàng

Doanh nghiệp: Shop Hoa Ngọc Hân

Địa chỉ: 211 Tô Hiệu

Điện thoại: 093 697 54 15

Email:

Website:

Ngô Thị Lệ Thu 211 Tô Hiệu

Logo Thành viên

go top