Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Hà Văn Cường

Họ tên: Ông Hà Văn Cường

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nội Thất Hà Cường

Địa chỉ: 682 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải Phòng

Điện thoại: 0938418888

Email: hacuongnoithat@gmail.com

Website: http://noithathacuong.vn/

Ông Hà Văn Cường 682 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải Phòng

Logo Thành viên

go top