Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Định

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Định

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Én Vàng Quốc tế

Địa chỉ: KCN Cành Hầu - Lãm Hà - Kiến An

Điện thoại: 0913244788

Email: envangquocte@gmail.com - dinhenvang@gmail.com

Website: http://envangtaxi.com.vn/

Ông Nguyễn Văn Định KCN Cành Hầu - Lãm Hà - Kiến An

Logo Thành viên

go top