Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Nguyễn Thúy Hưng

Họ tên: Bà Nguyễn Thúy Hưng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Giám Đốc Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương

Địa chỉ: Nhà hàng Neptune Số 8B - lô 26 - Đường Lê Hồng Phong

Điện thoại: 0913561145

Email: mymoney1702@gmail.com

Website:

Bà Nguyễn Thúy Hưng  Nhà hàng Neptune Số 8B - lô 26 - Đường Lê Hồng Phong

Logo Thành viên

go top