Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Đức Cảnh

Họ tên: Ông Nguyễn Đức Cảnh

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh

Địa chỉ: Số 390 Nguyễn Văn Linh - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: baominhtradingjsc@gmail.com,

Website: baominhauto.vn

Ông Nguyễn Đức Cảnh Số 390 Nguyễn Văn Linh - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top