Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

PHẠM HUYỀN TRANG
XEM THÊM
PHẠM HUYỀN TRANG

Giám đốc trung Tâm

Phạm Huyền Trang Hiện nay đang là giám đốc trung...

Hách Văn Cường
XEM THÊM
Hách Văn Cường

Chủ tịch hội đồng quản trị

Chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị...

Dương Mạnh Hải
XEM THÊM
Dương Mạnh Hải

Giám đốc

ÔNG DƯƠNG MẠNH HẢI Thành viên cộng đồng...

Huy Đạt
XEM THÊM
Huy Đạt

Giám đốc

Ngày nay, khi xã hội không ngừng phát triển...

Ông Đào Huy Lộc
XEM THÊM
Ông Đào Huy Lộc

Giám đốc

Ông Đào Huy Lộc hiện đang là Giám đốc...

Ông Vũ Tiến Dũng
XEM THÊM
Ông Vũ Tiến Dũng

Giám Đốc

Công ty TNHH xây dựng Trường An, doanh nghiệp chuyên...Logo Thành viên

go top