Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Nghị

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Nghị

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH cơ khí Đúc Trung Anh

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3774 347

Email: ducgangtrunganh@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Văn Nghị Xóm 6, Xã Mỹ đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top