Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

VỀ CHÚNG TÔI

Cộng đồng doanh nhân HBC là Tổ chức kết nối các doanh nhân đã tham dự các chương trình đào tạo của Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM.


Cộng đồng doanh nhân HBC là Tổ chức kết nối các doanh nhân đã tham dự các chương trình đào tạo của Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM, tự nguyện kết nối mở rộng quan hệ, hợp tác kinh doanh, rèn luyện phong cách doanh nhân thời hội nhập, kết nối tri thức qua việc học hỏi lẫn nhau và học hỏi các chuyên gia hàng đầu. 
Sứ mệnh của HBC là phát triển doanh nhân tham gia cộng đồng qua các giá trị: Học hỏi kiến thức; chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm; giúp đỡ nhau trong quản lý, kinh doanh - Rèn luyện và phát triển phong cách doanh nhân thời hội nhập - Gia tăng hiệu quả kinh doanh qua những hoạt động kết nối mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.


Chúng tôi họp một tháng 01 lần vào chiều thứ 7 tuần cuối cùng của tháng theo quy trình 16 bước chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, với rất nhiều lợi ích tốt đẹp:
1. Được giao lưu, kết nối, học hỏi với 100 doanh nhân uy tín của TP Hải Phòng.
2. Được quảng bá thương hiệu doanh nghiệp với 100 doanh nhân, doanh nghiệp khác.
3. Được tìm kiếm những cơ hội hợp tác, kinh doanh từ Cộng đồng doanh nhân HBC.

4. Đặc biệt, mỗi tháng chọn một chủ đề trong quản trị doanh nghiệp, mời một diễn giả nổi tiếng về chia sẻ để các doanh nhân HBC được học hỏi kiến thức từ những chuyên gia hàng đầu; học hỏi kinh nghiệm từ sự chia của hàng trăm doanh nhân HBC.


Ngoài ra mỗi tháng một lần sẽ tới thăm quan, chia sẻ, học hỏi trực tiếp tại một mô hình doanh nghiệp thực tế.
Và chúng tôi còn rất nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, hợp đồng cho nhau và đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ nhau về kiến thức và kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.
Các doanh nhân HBC kết nối tri thức, kết nối kinh doanh - cùng nắm tay nhau vững vàng bước vào hội nhập.

HBC

Logo Thành viên

go top