Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Đặng Thị Mai Hương

Họ tên: Bà Đặng Thị Mai Hương

Chức vụ: Chủ cửa hàng

Doanh nghiệp: Cửa hàng Hoa Tường Vi

Địa chỉ: Số 3 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.68.68.19

Email: athenahaiphong@gmail.com

Website: hoahaiphong.com

Bà Đặng Thị Mai Hương Số 3 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top