Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

Tên doanh nghiệp: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

Địa chỉ: 33/94 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02252.65.6666

Fax:

Email: tienganhgiabao@gmail.com

Website:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO  33/94 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo
Chuyên Tiếng Anh, Trung, Nhật cho trẻ em từ 3 tuổi -> 18 tuổi, giao tiếp người lớn, ôn thi Đại học, nhận đào tạo từ cơ bản


Đặc biệt đào tạo có cam kết:

Xem thêm

Logo Thành viên

go top