Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Nguyễn Thị Quỳnh

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Chủ Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM PHONG

Địa chỉ: Lô 23 Khu chung cư Bình Kiều 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253854737

Email: namphonghq@gmail.com

Website: http://namphonglogistics.vn/

Nguyễn Thị Quỳnh Lô 23 Khu chung cư Bình Kiều 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Chị Nguyễn Thị Quỳnh

Hiện nay đang là chủ doanh nghiệp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM PHONG

Nam phong là đơn vị hàng đầu về thủ tục hải quan.  

Hoạt động chính trong các lĩnh vực: Đại lý thủ tục hải quan - Xuất nhập khẩu ủy thác - Vận tải nội địa - Tư vấn chứng từ.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top