Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Bùi Xuân Tiến

Họ tên: Ông Bùi Xuân Tiến

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM

Địa chỉ: Số 17/B1, Lô 7B, Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0904161163

Email: xuantien@hpmvietnam.com

Website: www.hpm.edu.vn

Ông Bùi Xuân Tiến Số 17/B1, Lô 7B, Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Logo Thành viên

go top