Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Làm thế nào để đong đếm được khả năng 'Leadership'? Xem chi tiết
Làm thế nào để đong đếm được khả năng 'Leadership'?

Leader là nguyên khí của cả một tổ chức, nó giống như khái niệm Hiền tài là nguyên khí quốc gia vậy!

Làm sếp, tưởng thưởng nhân viên thế nào cho đúng và hiệu quả nhất? Xem chi tiết
Làm sếp, tưởng thưởng nhân viên thế nào cho đúng và hiệu quả nhất?

Hành động được khen thưởng dù tích cực hay tiêu cực không quan trọng. Quan trọng là bất cứ hành động nào được lãnh đạo khen thưởng sẽ được lặp lại. Đó là lý do tại sao khen thưởng cho kết quả và khen thưởng đúng phương pháp rất quan trọng.

Nếu khởi nghiệp ở Việt Nam, tôi sẽ đầu tư vào các công ty truyền thống và đưa công nghệ vào! Xem chi tiết
Nếu khởi nghiệp ở Việt Nam, tôi sẽ đầu tư vào các công ty truyền thống và đưa công nghệ vào!

Người đồng sáp lập 15 startup: Nếu khởi nghiệp ở Việt Nam, tôi sẽ đầu tư vào các công ty truyền thống và đưa công nghệ vào!

AI sẽ giải quyết 90% công việc văn phòng của giới sale trong tương lai Xem chi tiết
AI sẽ giải quyết 90% công việc văn phòng của giới sale trong tương lai

Các công nghệ giúp tiết kiệm thời gian như trí tuệ nhân tạo sẽ thực hiện 90% công việc văn phòng của đội sale thuộc công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo (Nhật Bản) từ năm 2018, giúp giới sale có thời gian tập trung chuyên môn hơn.Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký

Hãy trở thành nhà Lãnh đạo Xuất sắc

Logo Thành viên

go top