Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

VŨ QUỐC CÔNG
XEM THÊM
VŨ QUỐC CÔNG

Giám đốc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO HẢI PHÒNG Trung tâm...

Nguyễn Thanh Chương
XEM THÊM
Nguyễn Thanh Chương

Giám đốc công ty

Ông Nguyễn Thanh Chương hiện đang là Giám đốc...

Hách Văn Cường
XEM THÊM
Hách Văn Cường

Chủ tịch hội đồng quản trị

Chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị...

Ông Đặng Hoàng Cường
XEM THÊM
Ông Đặng Hoàng Cường

Phó Giám Đốc

Ông Đặng Hoàng Cường hiện đang là Phó...

Ông Nguyễn Đức Cảnh
XEM THÊM
Ông Nguyễn Đức Cảnh

Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Cảnh hiện đang là Giám đốc...

Ông Hà Văn Cường
XEM THÊM
Ông Hà Văn Cường

Giám đốc

Ông Hà Văn Cường hiện đang là Giám đốc...


Logo Thành viên

go top