Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Dương Mạnh Hải
XEM THÊM
Dương Mạnh Hải

Giám đốc

ÔNG DƯƠNG MẠNH HẢI Thành viên cộng đồng...

Ông Đặng Xuân Hoàng
XEM THÊM
Ông Đặng Xuân Hoàng

Phó Giám Đốc

Ông Đặng Xuân Hoàng hiện đang là Phó...

Bà Đặng Thị Hải Hà
XEM THÊM
Bà Đặng Thị Hải Hà

Phó giám đốc phát triển giáo dục

Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Đào Tạo...

Ông Nguyễn Quang Hưng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Quang Hưng

Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Hưng hiện đang là Giám Đốc...

Ông Nguyễn Quang Hồng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Quang Hồng

Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc

Ông Nguyễn Quang Hồng hiện đang là Chủ tịch HĐQT...

Bà Đào Thị Thu Hà
XEM THÊM
Bà Đào Thị Thu Hà

Phó Giám Đốc

Bà Đào Thị Thu Hà hiện đang là Phó...


Logo Thành viên

go top