Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Vũ Tiến Dũng
XEM THÊM
Ông Vũ Tiến Dũng

Giám Đốc

Công ty TNHH xây dựng Trường An, doanh nghiệp chuyên...

Ông Phạm Quang Dũng
XEM THÊM
Ông Phạm Quang Dũng

Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Quang Dũng hiện đang là chủ tịch HĐQT...

Ông Hoàng Văn Dinh
XEM THÊM
Ông Hoàng Văn Dinh

Giám đốc

Ông Hoàng Văn Dinh hiện đang là Giám đốc Công...

Bà Phạm Thị Dinh
XEM THÊM
Bà Phạm Thị Dinh

Giám đốc

Bà Phạm Thị Dinh hiện đang là Giám đốc Công...

Ông Nguyễn Văn Định
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Định

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Định hiện đang là Giám đốc...


Logo Thành viên

go top