Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Bà Đặng Thị Hải Hà
XEM THÊM
Bà Đặng Thị Hải Hà

Phó giám đốc phát triển giáo dục

Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Đào Tạo...

Ông Nguyễn Quang Hưng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Quang Hưng

Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Hưng hiện đang là Giám Đốc...

Ông Nguyễn Quang Hồng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Quang Hồng

Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc

Ông Nguyễn Quang Hồng hiện đang là Chủ tịch HĐQT...

Bà Phạm Thị Hồng Diệu
XEM THÊM
Bà Phạm Thị Hồng Diệu

Phó Giám Đốc

Bà Phạm Thị Hồng Diệu hiện đang là Phó...

Ông Phạm Quang Dũng
XEM THÊM
Ông Phạm Quang Dũng

Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Quang Dũng hiện đang là chủ tịch HĐQT...

Bà Đào Thị Thu Hà
XEM THÊM
Bà Đào Thị Thu Hà

Phó Giám Đốc

Bà Đào Thị Thu Hà hiện đang là Phó...Logo Thành viên

go top