Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Nguyễn Minh Tuân
XEM THÊM
Nguyễn Minh Tuân

Giám đốc

Thạc sỹ BSCK RHM Nguyên trưởng phó bộ môn bệnh...

Vũ Thanh Huấn
XEM THÊM
Vũ Thanh Huấn

Giám đốc

Chuyên vận  tải thuỷ bộ nội địa và quốc tế 

Trần Thị Ngọc Trâm
XEM THÊM
Trần Thị Ngọc Trâm

Giám đốc

Được thành lập vào năm 2006, Rượu Trâm Thông được...

Vũ Đình LOng
XEM THÊM
Vũ Đình LOng

Giám đốc

Vũ Đình Long - Hiện là Giám đốc  CÔNG...

NGUYỄN DUY THÀNH
XEM THÊM
NGUYỄN DUY THÀNH

Phó giám đốc

NGUYỄN DUY THÀNH  - Hiện nay đang là Phó Giám...

Nguyễn Thị Quỳnh
XEM THÊM
Nguyễn Thị Quỳnh

Chủ Doanh Nghiệp

Nam phong là đơn vị hàng đầu về thủ tục hải...Logo Thành viên

go top