Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Đào Huy Lộc
XEM THÊM
Ông Đào Huy Lộc

Giám đốc

Ông Đào Huy Lộc hiện đang là Giám đốc...

Bà Trần Kim Liên
XEM THÊM
Bà Trần Kim Liên

Giám đốc

Bà Trần Kim Liên hiện đang là Giám đốc...

Ông Vũ Tiến Dũng
XEM THÊM
Ông Vũ Tiến Dũng

Giám Đốc

Công ty TNHH xây dựng Trường An, doanh nghiệp chuyên...

Ông Nguyễn Quang Hồng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Quang Hồng

Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc

Ông Nguyễn Quang Hồng hiện đang là Chủ tịch HĐQT...

Ông Phạm Quang Dũng
XEM THÊM
Ông Phạm Quang Dũng

Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Quang Dũng hiện đang là chủ tịch HĐQT...

Ông Nguyễn Văn Phong
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Phong

Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Phong hiện đang là Giám Đốc...Logo Thành viên

go top