Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Nguyễn Văn Nghị
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Nghị

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Nghị hiện đang là Giám đốc...

Ông Trần Việt Hùng
XEM THÊM
Ông Trần Việt Hùng

Phó Giám Đốc

Ông Trần Việt Hùng hiện đang là Phó giám...

Ông Phạm Quốc Hoàng
XEM THÊM
Ông Phạm Quốc Hoàng

Giám đốc

Ông Phạm Quốc Hoàng hiện đang là Giám...

Ông Nguyễn Văn Thắng
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thắng hiện đang là Giám đốc...

Ông Trần Anh Vinh
XEM THÊM
Ông Trần Anh Vinh

Tổng Giám Đốc

Ông Trần Anh VInh hiện đang là Tổng Giám Đốc...

Ông Vũ Quốc Việt
XEM THÊM
Ông Vũ Quốc Việt

Giám đốc

Ông Vũ Quốc Việt hiện đang là Giám đốc Trung...Logo Thành viên

go top