Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Đoàn Trung Tuyến
XEM THÊM
Ông Đoàn Trung Tuyến

Phó Giám Đốc

Ông Đoàn Trung Tuyến hiện đang là Phó...

Ông Trần Văn Tuấn
XEM THÊM
Ông Trần Văn Tuấn

Giám đốc

Ông Trần Văn Tuấn hiện đang là Giám đốc...

Bà Nguyễn Thị Minh
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thị Minh

Quản lý

Bà Nguyễn Thị Minh hiện đang là Quản lý tại...

Bà Nguyễn Thị Hường
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thị Hường

Phó Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hường hiện đang là Phó giám...

Bà Bùi Hồng Huệ
XEM THÊM
Bà Bùi Hồng Huệ

Giám đốc

Bà Bùi Hồng Huệ hiện đang là Giám đốc...

Bà Lê Thị Thu Huệ
XEM THÊM
Bà Lê Thị Thu Huệ

Giám đốc

Bà Lê Thị Thu Huệ hiện đang là Giám đốc Công ty...Logo Thành viên

go top