Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Nguyễn Văn Phong
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Phong

Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Phong hiện đang là Giám Đốc...

Ông Đặng Hoàng Cường
XEM THÊM
Ông Đặng Hoàng Cường

Phó Giám Đốc

Ông Đặng Hoàng Cường hiện đang là Phó...

Bà Đặng Thị Mai Hương
XEM THÊM
Bà Đặng Thị Mai Hương

Chủ cửa hàng

Bà Đặng Thị Mai Hương hiện đang là Chủ của...

Ông Nguyễn Văn Nghị
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Nghị

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Nghị hiện đang là Giám đốc...

Ông Trần Việt Hùng
XEM THÊM
Ông Trần Việt Hùng

Phó Giám Đốc

Ông Trần Việt Hùng hiện đang là Phó giám...

Ông Đoàn Trung Tuyến
XEM THÊM
Ông Đoàn Trung Tuyến

Phó Giám Đốc

Ông Đoàn Trung Tuyến hiện đang là Phó...Logo Thành viên

go top